Македонски Зелен Центар

Галерија

 • 6та годишна средба на еколошки НВО
  Number of images: 16
  Directory: 6ta_godisna_sredba_na_ekoloski_NVO
  Date: 30.01.2010 11:01
 • Number of images: 9
  Directory: Capacity_and_Team_building
  Date: 30.01.2010 11:01
 • Number of images: 5
  Directory: Mavrovo_UNDP_Hot_Spots_Preparatory_meeting
  Date: 06.03.2010 12:03
 • Number of images: 9
  Directory: Oficijalna_poseta_na_G-din_Eliot Morley
  Date: 30.01.2010 11:01
 • Number of images: 13
  Directory: Parlamentarna_zelena_lobi_grupa
  Date: 30.01.2010 11:01
 • Number of images: 8
  Directory: Sredba_pomegju_ekoloskite_NVO_i_clenovite_na_zelenata_parlamentarna_grupa
  Date: 30.01.2010 11:01
 • Number of images: 7
  Directory: Tree_day
  Date: 30.01.2010 11:01
 • Number of images: 11
  Directory: Veles_obuka_za_kampanji
  Date: 06.03.2010 11:03

Публикации

Профил на МЗЦ

Слика на денот

Иницијативи

Партнери и пријатели